ZAPYTANIE OFERTOWE.

Data: 29-09-17 ZAPYTANIE OFERTOWE.

W związku z realizacją projektu pt."Otwarcie obiektu usługowego wraz z pracownią carvingową" realizowanego w ramach Programy Obszrów Wiejskich na lata 2014-2020 . Zapraszam do przedstawienia oferty na kompleksowe wykonanie robót budowlanych, szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe
Wzór oferty
Rysunki techniczne
     Budynek
     Dach
     Przedmiar robót  
Zestawienie rzeczowo-finansowe
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych